Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
25 ธ.ค. 57
1876
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
24 ธ.ค. 57
1745
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
24 ธ.ค. 57
1663
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค
23 ธ.ค. 57
1808
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 6 โครงการ
23 ธ.ค. 57
1714
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
22 ธ.ค. 57
1793
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 ธ.ค. 57
1840
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจำนวน 9 โครงการ
19 ธ.ค. 57
1788
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ธ.ค. 57
1813
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด้กก่อนวัยเรียน
17 ธ.ค. 57
1883
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
17 ธ.ค. 57
1798
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินบดอัด
17 ธ.ค. 57
1851
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ธ.ค. 57
1762
  อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
16 ธ.ค. 57
1772
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ธ.ค. 57
1791
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็ก
16 ธ.ค. 57
1889
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
16 ธ.ค. 57
1943
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ธ.ค. 57
1881
  ประกาศ อบต.นายขอม แจ้งรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
15 ธ.ค. 57
1822
  ประกาศ อบต.นาขอม กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา
15 ธ.ค. 57
1817