Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ธ.ค. 57
1626
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างเสาธง
15 ธ.ค. 57
1486
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 ธ.ค. 57
1879
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) จำนวน 2 รายการ
12 ธ.ค. 57
3118
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
11 ธ.ค. 57
1795
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
11 ธ.ค. 57
1592
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
11 ธ.ค. 57
1756
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
9 ธ.ค. 57
1900
  ประกาศ อบต.ฆะมังสอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
9 ธ.ค. 57
1893
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ
8 ธ.ค. 57
1903
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
8 ธ.ค. 57
1743
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
8 ธ.ค. 57
1869
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
8 ธ.ค. 57
1739
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
8 ธ.ค. 57
1807
  ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
8 ธ.ค. 57
1458
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
4 ธ.ค. 57
1937
  ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
4 ธ.ค. 57
1919
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
4 ธ.ค. 57
2206
  ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
4 ธ.ค. 57
1747
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ธ.ค. 57
1699