Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพช่ีวิต
1 ธ.ค. 57
1741
  ประกาศ ทต.พยุหะ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า สนง.ทต.พยุหะ
1 ธ.ค. 57
1838
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
1 ธ.ค. 57
1880
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
1 ธ.ค. 57
1793
  ประกาศ ทต.หนองบัว เสนอราคาอัตราค่าเช่าที่ดินในการจัดการขยะมูลฝอย
1 ธ.ค. 57
1658
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพช่ีวิต
28 พ.ย. 57
1890
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
28 พ.ย. 57
2407
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
28 พ.ย. 57
1974
  ประกาศ อบจ.นครสวรรคค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก
28 พ.ย. 57
1939
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์ CMS-๒h
28 พ.ย. 57
1806
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
28 พ.ย. 57
1519
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
28 พ.ย. 57
1536
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก
28 พ.ย. 57
1645
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ
28 พ.ย. 57
1581
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
28 พ.ย. 57
1534
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการหลังใหม่
28 พ.ย. 57
1503
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
28 พ.ย. 57
1447
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก
26 พ.ย. 57
1945
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ย. 57
1841
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ
26 พ.ย. 57
1795