Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ
26 พ.ย. 57
1796
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25 พ.ย. 57
2714
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์กพัฒนาเด็กเล็ก
25 พ.ย. 57
2123
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 พ.ย. 57
1909
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
25 พ.ย. 57
1701
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล
21 พ.ย. 57
2094
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
21 พ.ย. 57
2278
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 พ.ย. 57
2095
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
2131
  ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
2052
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
21 พ.ย. 57
1630
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
21 พ.ย. 57
1583
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถอีแต๋นบรรทุกขยะตั้มได้
21 พ.ย. 57
1670
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
1633
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 พ.ย. 57
1854
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1826
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
20 พ.ย. 57
1727
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1890
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1854
  ประกาศ อบจ.นครสวรรคค์ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบตอนเดียว
20 พ.ย. 57
1636