Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
28 พ.ย. 57
1526
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก
26 พ.ย. 57
2033
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ย. 57
1909
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครงการ
26 พ.ย. 57
1868
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25 พ.ย. 57
2789
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์กพัฒนาเด็กเล็ก
25 พ.ย. 57
2211
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 พ.ย. 57
2007
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
25 พ.ย. 57
1783
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ประมูลงานจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบล
21 พ.ย. 57
2204
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง
21 พ.ย. 57
2389
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 พ.ย. 57
2157
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
2234
  ประกาศ อบต.หนองบัว ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
2132
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
21 พ.ย. 57
1706
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
21 พ.ย. 57
1667
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถอีแต๋นบรรทุกขยะตั้มได้
21 พ.ย. 57
1753
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
21 พ.ย. 57
1727
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 พ.ย. 57
1970
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1905
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
20 พ.ย. 57
1825