Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
19 พ.ย. 57
1799
  ประกาศ ทต.หนองบัว โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
19 พ.ย. 57
1729
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3 โครงการ
19 พ.ย. 57
1826
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 2 โครงการ
19 พ.ย. 57
1729
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
18 พ.ย. 57
2351
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
18 พ.ย. 57
1840
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ย. 57
1810
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 พ.ย. 57
1784
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 พ.ย. 57
1750
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
18 พ.ย. 57
1651
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 พ.ย. 57
1789
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
17 พ.ย. 57
1853
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1780
  ประกาศ อบต.สระแก้ว ประมูลจ้างจำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1853
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 พ.ย. 57
1965
  ประกาศ อำเภอแม่วงก์ ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1598
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
17 พ.ย. 57
1565
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย
14 พ.ย. 57
1820
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาจ้างเหมาจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
14 พ.ย. 57
1980
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว
13 พ.ย. 57
1857