Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1965
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 พ.ย. 57
1914
  ประกาศ อบจ.นครสวรรคค์ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกแบบตอนเดียว
20 พ.ย. 57
1700
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
20 พ.ย. 57
1678
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
19 พ.ย. 57
1872
  ประกาศ ทต.หนองบัว โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
19 พ.ย. 57
1804
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3 โครงการ
19 พ.ย. 57
1936
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก จำนวน 2 โครงการ
19 พ.ย. 57
1812
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
18 พ.ย. 57
2476
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
18 พ.ย. 57
1917
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ย. 57
1875
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
18 พ.ย. 57
1856
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 พ.ย. 57
1808
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
18 พ.ย. 57
1732
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 พ.ย. 57
1895
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
17 พ.ย. 57
1964
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1848
  ประกาศ อบต.สระแก้ว ประมูลจ้างจำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1957
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 พ.ย. 57
2031
  ประกาศ อำเภอแม่วงก์ ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 57
1687