Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
12 พ.ย. 57
1945
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
12 พ.ย. 57
1966
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 พ.ย. 57
1720
  ประกาศ อบต.นาขอม ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
12 พ.ย. 57
1738
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 พ.ย. 57
1704
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 พ.ย. 57
1680
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
11 พ.ย. 57
1949
  ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
10 พ.ย. 57
1874
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพช่ีวิต
10 พ.ย. 57
1825
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว
10 พ.ย. 57
1981
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 พ.ย. 57
1856
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 พ.ย. 57
1884
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
10 พ.ย. 57
1759
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก
10 พ.ย. 57
1762
  อบต.หัวถนน ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 พ.ย. 57
1686
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 พ.ย. 57
1893
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจำนวน 2 โครงการ
10 พ.ย. 57
1739
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพช่ีวิต
10 พ.ย. 57
1592
  ประกาศ อบต.นากลาง ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ
6 พ.ย. 57
2141
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
6 พ.ย. 57
2090