Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
29 ต.ค. 57
1642
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์เพิ่มเติมเอกสารสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
29 ต.ค. 57
1608
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
29 ต.ค. 57
1765
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
29 ต.ค. 57
1678
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
27 ต.ค. 57
1860
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด หมดความจำเป็น
27 ต.ค. 57
1680
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
27 ต.ค. 57
1684
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
27 ต.ค. 57
1655
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ต.ค. 57
1640
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ต.ค. 57
1579
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ต.ค. 57
1635
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
24 ต.ค. 57
1596
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 ต.ค. 57
1699
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
24 ต.ค. 57
1694
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
24 ต.ค. 57
1625
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ
24 ต.ค. 57
1656
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร
22 ต.ค. 57
1906
  ประกาศ อบต.ธารทหาร ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
22 ต.ค. 57
1899
  ประกาศ อบต.เขาดิน ประกวดราคาจ้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
22 ต.ค. 57
1920
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
22 ต.ค. 57
1862