Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 พ.ย. 57
1686
  ประกาศ ทต.หนองเบน ประมูชจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 พ.ย. 57
1554
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
3 พ.ย. 57
1742
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง
3 พ.ย. 57
1693
  ประกาศ อบต.ไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างของอบต.ไพศาลี
3 พ.ย. 57
1655
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
3 พ.ย. 57
1720
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
3 พ.ย. 57
1713
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางปราบ
3 พ.ย. 57
1605
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
3 พ.ย. 57
1673
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
31 ต.ค. 57
1639
  ประกาศ อบต.ไพศาลี ประกวราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
31 ต.ค. 57
1643
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
30 ต.ค. 57
1760
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10ล้อ
30 ต.ค. 57
1743
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง รวม 2 โครงการ
30 ต.ค. 57
1629
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 ต.ค. 57
1652
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
30 ต.ค. 57
1619
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ครั้งที่ 2
30 ต.ค. 57
1757
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการง
30 ต.ค. 57
1706
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประมูลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
30 ต.ค. 57
1674
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
29 ต.ค. 57
1716