Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ไพศาลี ประกวราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
31 ต.ค. 57
1697
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
30 ต.ค. 57
1807
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 10ล้อ
30 ต.ค. 57
1784
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง รวม 2 โครงการ
30 ต.ค. 57
1669
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
30 ต.ค. 57
1691
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
30 ต.ค. 57
1673
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ครั้งที่ 2
30 ต.ค. 57
1796
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการง
30 ต.ค. 57
1745
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประมูลซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
30 ต.ค. 57
1721
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
29 ต.ค. 57
1759
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
29 ต.ค. 57
1887
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
29 ต.ค. 57
1643
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
29 ต.ค. 57
1838
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์เพิ่มเติมเอกสารสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
29 ต.ค. 57
1752
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
29 ต.ค. 57
1928
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
29 ต.ค. 57
1849
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
27 ต.ค. 57
2066
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด หมดความจำเป็น
27 ต.ค. 57
1885
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
27 ต.ค. 57
1821
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
27 ต.ค. 57
1784