Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
22 ต.ค. 57
1866
  ประกาศ อบต.หนองตางู ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่
22 ต.ค. 57
1836
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
22 ต.ค. 57
1652
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
22 ต.ค. 57
1601
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 57
1595
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
22 ต.ค. 57
1570
  ประกาศ อบต.นำ้ทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
22 ต.ค. 57
1619
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ต.ค. 57
1496
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
1681
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
22 ต.ค. 57
1602
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
21 ต.ค. 57
1818
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
21 ต.ค. 57
1958
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
21 ต.ค. 57
1773
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
21 ต.ค. 57
1729
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 57
1766
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 57
1586
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
21 ต.ค. 57
1622
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1606
  ประกาศ อบต.ไพศาลี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
21 ต.ค. 57
1528
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
21 ต.ค. 57
1581