Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1522
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
21 ต.ค. 57
1441
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ ประกวดราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
21 ต.ค. 57
1627
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 57
1576
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร
21 ต.ค. 57
1541
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
21 ต.ค. 57
1643
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1606
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 57
1502
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมปะผิวจราจรภายในตำบล
20 ต.ค. 57
1749
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1769
  ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
20 ต.ค. 57
1719
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1865
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
20 ต.ค. 57
1644
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
20 ต.ค. 57
1522
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1588
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ต.ค. 57
1569
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
20 ต.ค. 57
1621
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv
20 ต.ค. 57
1580
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ต.ค. 57
1612
  ประเทศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
17 ต.ค. 57
1862