Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร
22 ต.ค. 57
1989
  ประกาศ อบต.ธารทหาร ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
22 ต.ค. 57
1989
  ประกาศ อบต.เขาดิน ประกวดราคาจ้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
22 ต.ค. 57
2004
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
22 ต.ค. 57
1981
  ประกาศ อบต.หนองตางู ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่
22 ต.ค. 57
1932
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
22 ต.ค. 57
1738
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
22 ต.ค. 57
1692
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 57
1685
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
22 ต.ค. 57
1668
  ประกาศ อบต.นำ้ทรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
22 ต.ค. 57
1712
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ต.ค. 57
1581
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ต.ค. 57
1751
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
22 ต.ค. 57
1681
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
21 ต.ค. 57
1933
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
21 ต.ค. 57
2076
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
21 ต.ค. 57
1849
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
21 ต.ค. 57
1803
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 57
1850
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 57
1645
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
21 ต.ค. 57
1734