Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1730
  ประกาศ อบต.ไพศาลี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
21 ต.ค. 57
1604
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
21 ต.ค. 57
1665
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1602
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
21 ต.ค. 57
1528
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ ประกวดราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
21 ต.ค. 57
1707
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21 ต.ค. 57
1659
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร
21 ต.ค. 57
1612
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
21 ต.ค. 57
1742
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 ต.ค. 57
1690
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 57
1579
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมปะผิวจราจรภายในตำบล
20 ต.ค. 57
1835
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1838
  ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
20 ต.ค. 57
1796
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1968
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
20 ต.ค. 57
1720
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
20 ต.ค. 57
1599
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ต.ค. 57
1651
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ต.ค. 57
1658
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
20 ต.ค. 57
1699