Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
17 ต.ค. 57
1524
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1491
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
17 ต.ค. 57
1536
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1511
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1630
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธง
17 ต.ค. 57
1602
  ประกาศ อบต.หัวถนน ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1585
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1684
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
17 ต.ค. 57
1651
  อบต.วังข่อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1696
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1661
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1736
  ประกาศ อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1808
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
17 ต.ค. 57
1740
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
17 ต.ค. 57
1710
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1631
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
17 ต.ค. 57
1891
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1641
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างส้วม
17 ต.ค. 57
1632
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 ต.ค. 57
1771