Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พิกุล ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
17 ต.ค. 57
1678
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
17 ต.ค. 57
1676
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร
17 ต.ค. 57
1707
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1783
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
17 ต.ค. 57
1600
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1564
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
17 ต.ค. 57
1656
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1590
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1746
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธง
17 ต.ค. 57
1692
  ประกาศ อบต.หัวถนน ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1689
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1779
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
17 ต.ค. 57
1738
  อบต.วังข่อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1800
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1740
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1838
  ประกาศ อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1902
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
17 ต.ค. 57
1869
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
17 ต.ค. 57
1838
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1727