Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 ต.ค. 57
1771
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1684
  ประกาศ อบต.หูกวางสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1645
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv
17 ต.ค. 57
1689
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด
17 ต.ค. 57
1613
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1552
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
17 ต.ค. 57
1558
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
17 ต.ค. 57
1615
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจาง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1652
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ตอ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1696
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1656
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯจำนวน 2 โครงการ
15 ต.ค. 57
1753
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
15 ต.ค. 57
1819
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ต.ค. 57
1731
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
15 ต.ค. 57
1828
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ต.ค. 57
1651
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
15 ต.ค. 57
1695
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
15 ต.ค. 57
1634
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการ่อสร้างอาคารห้องน้ำ
15 ต.ค. 57
1584
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 57
1563