Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
17 ต.ค. 57
1779
  อบต.วังข่อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1853
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1773
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1887
  ประกาศ อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
17 ต.ค. 57
1944
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
17 ต.ค. 57
1911
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
17 ต.ค. 57
1893
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา
17 ต.ค. 57
1768
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
17 ต.ค. 57
2012
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1789
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างส้วม
17 ต.ค. 57
1790
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17 ต.ค. 57
1875
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1868
  ประกาศ อบต.หูกวางสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1787
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv
17 ต.ค. 57
1814
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด
17 ต.ค. 57
1718
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1674
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
17 ต.ค. 57
1677
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
17 ต.ค. 57
1723
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจาง จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 57
1803