Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ตอ่ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1809
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 ต.ค. 57
1802
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯจำนวน 2 โครงการ
15 ต.ค. 57
1881
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
15 ต.ค. 57
1949
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ต.ค. 57
1870
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
15 ต.ค. 57
2025
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ต.ค. 57
1812
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
15 ต.ค. 57
1872
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
15 ต.ค. 57
1774
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการ่อสร้างอาคารห้องน้ำ
15 ต.ค. 57
1717
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 57
1723
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
15 ต.ค. 57
1746
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
15 ต.ค. 57
1676
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
15 ต.ค. 57
1738
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 57
1731
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ต.ค. 57
1797
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล
14 ต.ค. 57
2038
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
14 ต.ค. 57
2061
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14 ต.ค. 57
2026
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
14 ต.ค. 57
2119