Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ
24 ก.ย. 57
1695
  ประกาศ อบต.หรหมนิมิต สอบราคาซื้อรถโดยสาร
23 ก.ย. 57
2068
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
23 ก.ย. 57
2093
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
23 ก.ย. 57
2074
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง
22 ก.ย. 57
2065
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
22 ก.ย. 57
2175
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
22 ก.ย. 57
2046
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อถังขยะ
22 ก.ย. 57
2011
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุม
22 ก.ย. 57
2022
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ย. 57
1788
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม
22 ก.ย. 57
1760
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็ก
18 ก.ย. 57
2113
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
18 ก.ย. 57
2220
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
18 ก.ย. 57
2187
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
18 ก.ย. 57
2181
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาซื้อถังดูดสิ่งปฏิกูล
18 ก.ย. 57
1953
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา
18 ก.ย. 57
1811
  ประกาศ อบต.เขาดิน ให้ไปติดต่อขอรับเงินคืนประกันสัญญา
18 ก.ย. 57
1793
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
18 ก.ย. 57
1689
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม
18 ก.ย. 57
1796