Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนน
16 ก.ย. 57
1978
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
16 ก.ย. 57
2189
  ประกาศ อบต.เขาดิน ให้ไปติดต่อขอเปลี่ยนเช็ครับเงิน
16 ก.ย. 57
1978
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ย. 57
1950
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
16 ก.ย. 57
1929
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
12 ก.ย. 57
2610
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคา จำนวน 8 โครงการ
12 ก.ย. 57
2699
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
12 ก.ย. 57
2532
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 ก.ย. 57
2389
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
12 ก.ย. 57
2115
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน,ซ่อมแซมถนน
12 ก.ย. 57
1932
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
12 ก.ย. 57
1991
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
12 ก.ย. 57
2038
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
12 ก.ย. 57
2125
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
12 ก.ย. 57
1828
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
12 ก.ย. 57
1959
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
12 ก.ย. 57
2011
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนพหลโยธิน
10 ก.ย. 57
2436
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
10 ก.ย. 57
2413
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่ง
10 ก.ย. 57
2403