Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื่อเครื่องสูบน้ำเสีย
4 ก.ย. 57
1898
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า
4 ก.ย. 57
1793
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อรถบรรทุก
4 ก.ย. 57
1924
  ่ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน2 โครงการ
4 ก.ย. 57
1841
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ก.ย. 57
1799
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาโครงการต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ก.ย. 57
1888
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน
4 ก.ย. 57
1814
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก
4 ก.ย. 57
1873
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
4 ก.ย. 57
1834
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ
3 ก.ย. 57
2095
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
2145
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออกสอบราคาจำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
2210
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
3 ก.ย. 57
2050
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3 ก.ย. 57
2104
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
3 ก.ย. 57
1870
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
1773
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3 ก.ย. 57
1749
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศพด. จำนวน 3 ศูนย์
3 ก.ย. 57
1756
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อรถบรรทุก
3 ก.ย. 57
1806
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศพด. จำนวน 3 ศูนย์
3 ก.ย. 57
1774