Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
2 ก.ย. 57
1988
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อรถบรรทุก
2 ก.ย. 57
1944
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
2 ก.ย. 57
1881
  ประกาศ อบต.ยาวขาว สอบราคาซื้่อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน
29 ส.ค. 57
2419
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
29 ส.ค. 57
2345
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
29 ส.ค. 57
2380
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
29 ส.ค. 57
2248
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
29 ส.ค. 57
2367
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องลวกและปั่นขนสุกร
28 ส.ค. 57
2458
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ
28 ส.ค. 57
2393
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
28 ส.ค. 57
2395
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
28 ส.ค. 57
2365
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล. และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป
28 ส.ค. 57
2228
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
28 ส.ค. 57
1984
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคสล.
28 ส.ค. 57
1940
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน ยกเลิกสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อถังขยะสำหรับเก็บขยะมูลฝอย
27 ส.ค. 57
2008
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
27 ส.ค. 57
2007
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระ
27 ส.ค. 57
2022
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
27 ส.ค. 57
1875
  ประกาศ สถ.จ.นว. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27 ส.ค. 57
2184