Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ
3 ก.ย. 57
2259
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
2307
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออกสอบราคาจำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
2360
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
3 ก.ย. 57
2208
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3 ก.ย. 57
2262
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
3 ก.ย. 57
2023
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
3 ก.ย. 57
1914
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3 ก.ย. 57
1875
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศพด. จำนวน 3 ศูนย์
3 ก.ย. 57
1908
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อรถบรรทุก
3 ก.ย. 57
1965
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศพด. จำนวน 3 ศูนย์
3 ก.ย. 57
1916
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์
2 ก.ย. 57
2194
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
2 ก.ย. 57
2121
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาซื้อรถบรรทุก
2 ก.ย. 57
2090
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
2 ก.ย. 57
2020
  ประกาศ อบต.ยาวขาว สอบราคาซื้่อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน
29 ส.ค. 57
2573
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
29 ส.ค. 57
2526
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
29 ส.ค. 57
2561
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
29 ส.ค. 57
2435
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
29 ส.ค. 57
2592