Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ สถ.จ.นว. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27 ส.ค. 57
2189
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 57
2332
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 57
2304
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
26 ส.ค. 57
2380
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อ จำนวน 3 โครงการ
26 ส.ค. 57
2371
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
26 ส.ค. 57
2372
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
26 ส.ค. 57
1950
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
26 ส.ค. 57
1869
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
26 ส.ค. 57
1881
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
26 ส.ค. 57
1787
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
26 ส.ค. 57
1822
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง
26 ส.ค. 57
1952
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อหินคลุก
26 ส.ค. 57
1959
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
26 ส.ค. 57
1867
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง อบต.ท่าไม้ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
26 ส.ค. 57
1926
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ด้อยโอกาส
22 ส.ค. 57
2650
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างลานกีฬา
22 ส.ค. 57
2696
  ประกาศ ทต.พยุหะสอบราคาซื้อโคมไฟถนนหลังเต่า
22 ส.ค. 57
2707
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
22 ส.ค. 57
2588
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 ส.ค. 57
2359