Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาโครงการซื้อถังขยะสำหรับเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
22 ส.ค. 57
1979
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาโครงการอินเตอร์เน็นชุมชน
22 ส.ค. 57
2084
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
22 ส.ค. 57
1962
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
22 ส.ค. 57
2116
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คสล.
20 ส.ค. 57
2542
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 57
2494
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 57
2469
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาวัสดุก่อสร้าง
20 ส.ค. 57
2440
  ประกาศ ทต.พยุหะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 57
2470
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
20 ส.ค. 57
1930
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
20 ส.ค. 57
1959
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
20 ส.ค. 57
1885
  ่ประกาศ ทต.หนองบัว ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
20 ส.ค. 57
1969
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 57
2035
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 57
2040
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
19 ส.ค. 57
2493
  ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
19 ส.ค. 57
2462
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
19 ส.ค. 57
2397
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
19 ส.ค. 57
2369
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
18 ส.ค. 57
2352