Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
27 ส.ค. 57
1971
  ประกาศ สถ.จ.นว. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27 ส.ค. 57
2283
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 57
2410
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 57
2395
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
26 ส.ค. 57
2488
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อ จำนวน 3 โครงการ
26 ส.ค. 57
2504
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
26 ส.ค. 57
2458
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
26 ส.ค. 57
2047
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
26 ส.ค. 57
1988
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์
26 ส.ค. 57
1967
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
26 ส.ค. 57
1897
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
26 ส.ค. 57
1953
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง
26 ส.ค. 57
2066
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อหินคลุก
26 ส.ค. 57
2075
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
26 ส.ค. 57
1970
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้าง อบต.ท่าไม้ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
26 ส.ค. 57
2051
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างผู้ด้อยโอกาส
22 ส.ค. 57
2754
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างลานกีฬา
22 ส.ค. 57
2810
  ประกาศ ทต.พยุหะสอบราคาซื้อโคมไฟถนนหลังเต่า
22 ส.ค. 57
2804
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
22 ส.ค. 57
2693