Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ส.ค. 57
2292
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างประเภทงานทาง
13 ส.ค. 57
2424
  ประกาศ อบจ.นว. เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
8 ส.ค. 57
2697
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดลอกท่อแรงดันสูง
8 ส.ค. 57
2508
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา
8 ส.ค. 57
2559
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
8 ส.ค. 57
2515
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
8 ส.ค. 57
2243
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
8 ส.ค. 57
2041
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 ส.ค. 57
1957
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
8 ส.ค. 57
1884
  ประกาศ ทน.นว. ขอแก้ไขรายละเอียดในประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
8 ส.ค. 57
2055
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
7 ส.ค. 57
2438
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
7 ส.ค. 57
2826
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
7 ส.ค. 57
2317
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
7 ส.ค. 57
2503
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
7 ส.ค. 57
2208
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ส.ค. 57
2007
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
7 ส.ค. 57
1948
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
6 ส.ค. 57
2578
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน
6 ส.ค. 57
2528