Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน
6 ส.ค. 57
2528
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 57
2411
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
6 ส.ค. 57
2419
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
5 ส.ค. 57
2493
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
5 ส.ค. 57
2203
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ส.ค. 57
2280
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
5 ส.ค. 57
2251
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ
5 ส.ค. 57
2175
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
5 ส.ค. 57
1937
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
5 ส.ค. 57
2078
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
5 ส.ค. 57
1967
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4 ส.ค. 57
2374
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
4 ส.ค. 57
2293
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ส.ค. 57
2413
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
4 ส.ค. 57
2375
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ส.ค. 57
2280
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาล
4 ส.ค. 57
1961
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงาน
4 ส.ค. 57
1930
  ประกาศ อบต.ดงเย็น ประกาศรับสมครพนักงานส่วนตำบล
1 ส.ค. 57
4939
  ประกาศ อบต.บึีงเสนาท สอบราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
1 ส.ค. 57
2370