Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
13 ส.ค. 57
2300
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
13 ส.ค. 57
2299
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ส.ค. 57
2361
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างประเภทงานทาง
13 ส.ค. 57
2511
  ประกาศ อบจ.นว. เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
8 ส.ค. 57
2790
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดลอกท่อแรงดันสูง
8 ส.ค. 57
2593
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา
8 ส.ค. 57
2634
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
8 ส.ค. 57
2592
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
8 ส.ค. 57
2343
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก
8 ส.ค. 57
2115
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8 ส.ค. 57
2038
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
8 ส.ค. 57
1960
  ประกาศ ทน.นว. ขอแก้ไขรายละเอียดในประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
8 ส.ค. 57
2136
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
7 ส.ค. 57
2560
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
7 ส.ค. 57
2919
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
7 ส.ค. 57
2418
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างจำนวน 7 โครงการ
7 ส.ค. 57
2598
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
7 ส.ค. 57
2336
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ส.ค. 57
2128
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
7 ส.ค. 57
2057