Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 ส.ค. 57
2133
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
7 ส.ค. 57
2063
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
6 ส.ค. 57
2692
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน
6 ส.ค. 57
2642
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 57
2512
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน
6 ส.ค. 57
2552
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
5 ส.ค. 57
2589
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
5 ส.ค. 57
2296
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
5 ส.ค. 57
2427
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
5 ส.ค. 57
2350
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ
5 ส.ค. 57
2277
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
5 ส.ค. 57
2065
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
5 ส.ค. 57
2226
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
5 ส.ค. 57
2079
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4 ส.ค. 57
2478
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
4 ส.ค. 57
2383
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ส.ค. 57
2514
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
4 ส.ค. 57
2487
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ส.ค. 57
2366
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาล
4 ส.ค. 57
2033