Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
1 ส.ค. 57
2527
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาซื้อ ลู่วิ่งไฟ้า
1 ส.ค. 57
2456
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์สอบราโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
1 ส.ค. 57
2317
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
1 ส.ค. 57
1978
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจำนวน 6 โครงการ
30 ก.ค. 57
2442
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
30 ก.ค. 57
2401
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากถนน คสล.
30 ก.ค. 57
2387
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
30 ก.ค. 57
2408
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุก
30 ก.ค. 57
2280
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตัก
30 ก.ค. 57
2142
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง
30 ก.ค. 57
1852
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
30 ก.ค. 57
1968
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ
29 ก.ค. 57
2721
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
29 ก.ค. 57
2565
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
29 ก.ค. 57
2441
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
29 ก.ค. 57
3469
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
29 ก.ค. 57
2299
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการซื้อวัสดุการศึกษา
29 ก.ค. 57
1931
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
29 ก.ค. 57
1953
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อถุงยังชีพ
29 ก.ค. 57
2004