Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
5 ส.ค. 57
2294
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
5 ส.ค. 57
2141
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4 ส.ค. 57
2529
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
4 ส.ค. 57
2430
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
4 ส.ค. 57
2575
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
4 ส.ค. 57
2546
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ส.ค. 57
2409
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาล
4 ส.ค. 57
2078
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงาน
4 ส.ค. 57
2096
  ประกาศ อบต.ดงเย็น ประกาศรับสมครพนักงานส่วนตำบล
1 ส.ค. 57
5102
  ประกาศ อบต.บึีงเสนาท สอบราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
1 ส.ค. 57
2518
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
1 ส.ค. 57
2710
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาซื้อ ลู่วิ่งไฟ้า
1 ส.ค. 57
2598
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์สอบราโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.
1 ส.ค. 57
2471
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
1 ส.ค. 57
2109
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจำนวน 6 โครงการ
30 ก.ค. 57
2631
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
30 ก.ค. 57
2567
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากถนน คสล.
30 ก.ค. 57
2553
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
30 ก.ค. 57
2577
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการจ้างเหมาลงลูกรังและหินคลุก
30 ก.ค. 57
2420