Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุดการศึกษา
25 ก.ค. 57
2458
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.ค. 57
2532
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและก่อสร้างโครงหลักงคา
25 ก.ค. 57
2443
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
25 ก.ค. 57
2168
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
25 ก.ค. 57
2146
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
25 ก.ค. 57
2058
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนและวัสดุการศึกษา
25 ก.ค. 57
1990
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
25 ก.ค. 57
2066
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 ก.ค. 57
2027
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.
25 ก.ค. 57
1874
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 9 โครงการ
23 ก.ค. 57
2347
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชุดทำความสะอาด
23 ก.ค. 57
2362
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
23 ก.ค. 57
2334
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
23 ก.ค. 57
2251
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
23 ก.ค. 57
2293
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
23 ก.ค. 57
2077
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
23 ก.ค. 57
2047
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ
23 ก.ค. 57
1980
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่จอดรถ
23 ก.ค. 57
2039
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค
23 ก.ค. 57
1894