Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
23 ก.ค. 57
1963
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน
22 ก.ค. 57
2446
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ก.ค. 57
2357
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
22 ก.ค. 57
2399
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ก.ค. 57
2357
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
22 ก.ค. 57
2108
  ประกาศ อบต.แม่เล่ยื สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
22 ก.ค. 57
1874
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ก.ค. 57
1918
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (สนามฟุตซอล)
22 ก.ค. 57
1930
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
22 ก.ค. 57
2008
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง
22 ก.ค. 57
1872
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
22 ก.ค. 57
2057
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออกสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ค. 57
1865
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างเหมาถมดิน และลูกรังปรับปรุงพื้นที่
18 ก.ค. 57
2541
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
18 ก.ค. 57
2595
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ก.ค. 57
2553
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
18 ก.ค. 57
2443
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
18 ก.ค. 57
2321
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
18 ก.ค. 57
2105
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
18 ก.ค. 57
2048