Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
17 ก.ค. 57
2437
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อครุดภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17 ก.ค. 57
2268
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ
17 ก.ค. 57
2373
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ
17 ก.ค. 57
2277
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
17 ก.ค. 57
2285
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 57
2091
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
17 ก.ค. 57
1892
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาสื่อการเรียนการสอน
16 ก.ค. 57
2489
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
16 ก.ค. 57
2369
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำประปา
16 ก.ค. 57
2573
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 57
2395
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ค. 57
2060
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการปรับภูมิทัศน์
16 ก.ค. 57
1995
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 57
2046
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 57
2058
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
16 ก.ค. 57
1970
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 57
1937
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาโครงการป้องหันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
16 ก.ค. 57
1922
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ก.ค. 57
2082
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10 ก.ค. 57
2616