Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค
23 ก.ค. 57
2001
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
23 ก.ค. 57
2073
  ประกาศ อบต.หนองปลิง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน
22 ก.ค. 57
2541
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
22 ก.ค. 57
2445
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
22 ก.ค. 57
2490
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ก.ค. 57
2456
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
22 ก.ค. 57
2169
  ประกาศ อบต.แม่เล่ยื สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
22 ก.ค. 57
1964
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
22 ก.ค. 57
2000
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (สนามฟุตซอล)
22 ก.ค. 57
2030
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
22 ก.ค. 57
2101
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง
22 ก.ค. 57
1946
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
22 ก.ค. 57
2159
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออกสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ค. 57
1943
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างเหมาถมดิน และลูกรังปรับปรุงพื้นที่
18 ก.ค. 57
2623
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
18 ก.ค. 57
2708
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ก.ค. 57
2652
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาโครงการ จำนวน 7 โครงการ
18 ก.ค. 57
2521
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
18 ก.ค. 57
2396
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
18 ก.ค. 57
2185