Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
10 ก.ค. 57
2854
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
10 ก.ค. 57
2495
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
10 ก.ค. 57
2764
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 3 โครงการ
10 ก.ค. 57
2480
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
10 ก.ค. 57
2240
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการในเขตพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ
10 ก.ค. 57
2180
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 3 โครงการ
10 ก.ค. 57
2354
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
10 ก.ค. 57
2293
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า
10 ก.ค. 57
2469
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมหัวจ่าย ขนาด 20000 ลิตร
10 ก.ค. 57
2340
  ป่ระกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10 ก.ค. 57
2217
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 ก.ค. 57
2185
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
7 ก.ค. 57
2486
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาโครงการจำนวน 6 โครงการ
7 ก.ค. 57
2300
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาโครงการจำนวน 6 โครงการ
7 ก.ค. 57
2327
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ประดับ ปูหญ้า
7 ก.ค. 57
2408
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อภายในหมู่บ้าน
7 ก.ค. 57
2421
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
7 ก.ค. 57
2082
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านและชุมชน
7 ก.ค. 57
2025
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร
7 ก.ค. 57
1978