Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
18 ก.ค. 57
2138
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ
17 ก.ค. 57
2549
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อครุดภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17 ก.ค. 57
2357
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ
17 ก.ค. 57
2483
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ
17 ก.ค. 57
2373
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา
17 ก.ค. 57
2382
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 57
2206
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
17 ก.ค. 57
1978
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาสื่อการเรียนการสอน
16 ก.ค. 57
2579
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
16 ก.ค. 57
2471
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำประปา
16 ก.ค. 57
2679
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 57
2491
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ค. 57
2149
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการปรับภูมิทัศน์
16 ก.ค. 57
2085
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 57
2158
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 57
2174
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
16 ก.ค. 57
2054
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 57
2009
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาโครงการป้องหันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
16 ก.ค. 57
2015
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ
16 ก.ค. 57
2171