Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร
7 ก.ค. 57
2074
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
7 ก.ค. 57
2276
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก
4 ก.ค. 57
2512
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ก.ค. 57
2287
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
4 ก.ค. 57
2074
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารตลาดสดเก่า
3 ก.ค. 57
2512
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
3 ก.ค. 57
2332
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
3 ก.ค. 57
2424
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
3 ก.ค. 57
2499
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ก.ค. 57
2324
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
2 ก.ค. 57
2238
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
2 ก.ค. 57
2190
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร
2 ก.ค. 57
2396
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
2 ก.ค. 57
2234
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
2 ก.ค. 57
2196
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมติดตั้ง
2 ก.ค. 57
2277
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
2 ก.ค. 57
2227
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
1 ก.ค. 57
2304
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
1 ก.ค. 57
2354
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
1 ก.ค. 57
2417