Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังถนน
1 ก.ค. 57
2068
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจำนวน 9 โครงการ
1 ก.ค. 57
1998
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
1 ก.ค. 57
1988
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
1 ก.ค. 57
2095
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 6 โครงการ
1 ก.ค. 57
2069
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย
1 ก.ค. 57
2043
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อเต้นผ้าใน
1 ก.ค. 57
1983
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาโครงการ จำนวน 5 โครงการ
1 ก.ค. 57
2092
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแบบขั้นบันได
1 ก.ค. 57
2122
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง
1 ก.ค. 57
2248
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2471
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2562
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มิ.ย. 57
2270
  อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2309
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มิ.ย. 57
2330
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
26 มิ.ย. 57
2114
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกอเนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบเกษตร
26 มิ.ย. 57
2206
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2110
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2062
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
26 มิ.ย. 57
2030