Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2124
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 57
2321
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23 มิ.ย. 57
2309
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
23 มิ.ย. 57
2416
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอแก้ไขรายละเอียดสอบราคาซื้ออาหารเสริม
23 มิ.ย. 57
2409
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอแก้ไขรายละเอียดสอบราคาซื้ออาหารเสริม
23 มิ.ย. 57
2198
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
23 มิ.ย. 57
2030
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง
23 มิ.ย. 57
2078
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
20 มิ.ย. 57
2663
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
20 มิ.ย. 57
2583
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 57
2620
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
18 มิ.ย. 57
2639
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ แก้ไขรายละเอียดประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
18 มิ.ย. 57
2567
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
18 มิ.ย. 57
2486
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพูนดินยกระดับ
18 มิ.ย. 57
2359
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
17 มิ.ย. 57
2526
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อท่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
17 มิ.ย. 57
2530
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา
17 มิ.ย. 57
2447
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้กับเด็กปฐมวัย
17 มิ.ย. 57
2777
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา จำนวน 6 โครงการ
16 มิ.ย. 57
2504