Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแบบขั้นบันได
1 ก.ค. 57
2247
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง
1 ก.ค. 57
2411
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2637
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2747
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มิ.ย. 57
2453
  อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2447
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 มิ.ย. 57
2506
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
26 มิ.ย. 57
2275
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกอเนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบเกษตร
26 มิ.ย. 57
2355
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2259
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2219
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
26 มิ.ย. 57
2181
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
26 มิ.ย. 57
2138
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2214
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิ.ย. 57
2282
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
26 มิ.ย. 57
2216
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบ
26 มิ.ย. 57
2403
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
26 มิ.ย. 57
2307
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2509
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
25 มิ.ย. 57
2417