Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
25 มิ.ย. 57
2458
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2383
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2302
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2268
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2195
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนคสล.
25 มิ.ย. 57
2207
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2380
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)
25 มิ.ย. 57
2212
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคา โครงการจัดซื้อรถครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮโดรลิค
25 มิ.ย. 57
2273
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
25 มิ.ย. 57
2214
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกอเนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบเกษตร
25 มิ.ย. 57
2243
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
25 มิ.ย. 57
2299
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
23 มิ.ย. 57
2495
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23 มิ.ย. 57
2484
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
23 มิ.ย. 57
2619
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอแก้ไขรายละเอียดสอบราคาซื้ออาหารเสริม
23 มิ.ย. 57
2592
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ ขอแก้ไขรายละเอียดสอบราคาซื้ออาหารเสริม
23 มิ.ย. 57
2344
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
23 มิ.ย. 57
2168
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง
23 มิ.ย. 57
2208
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
20 มิ.ย. 57
2814