Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
16 มิ.ย. 57
2561
  อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้ออาหารเสริม
16 มิ.ย. 57
2491
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
16 มิ.ย. 57
2695
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
16 มิ.ย. 57
2464
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนสุขภาพ
16 มิ.ย. 57
2204
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม
16 มิ.ย. 57
2043
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อชุดติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
16 มิ.ย. 57
2126
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
16 มิ.ย. 57
2018
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานกีฬา
16 มิ.ย. 57
2079
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
12 มิ.ย. 57
2776
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปา จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 57
2715
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนน
12 มิ.ย. 57
2665
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
12 มิ.ย. 57
2689
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
12 มิ.ย. 57
2363
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2690
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
11 มิ.ย. 57
2532
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง
11 มิ.ย. 57
2619
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2603
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
11 มิ.ย. 57
2580
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2244