Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2300
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ประดับ ปูหญ้า
11 มิ.ย. 57
2172
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 มิ.ย. 57
2227
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2562
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และหินคลุก
10 มิ.ย. 57
2523
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
10 มิ.ย. 57
2531
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคจ้างจำนวน 2 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2461
  ประกาศ อบต.พนมรอก ยกเลิกโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปา
10 มิ.ย. 57
2275
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 มิ.ย. 57
2107
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2060
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2117
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 14 โครงการ
9 มิ.ย. 57
2642
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
9 มิ.ย. 57
2456
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 มิ.ย. 57
2507
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และหินคลุก
9 มิ.ย. 57
2401
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก จำนวน 13 โครงการ
9 มิ.ย. 57
2227
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
9 มิ.ย. 57
2147
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
9 มิ.ย. 57
2055
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา
9 มิ.ย. 57
2070
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
5 มิ.ย. 57
2729