Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
20 มิ.ย. 57
2700
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิ.ย. 57
2774
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
18 มิ.ย. 57
2795
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ แก้ไขรายละเอียดประกาศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
18 มิ.ย. 57
2695
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
18 มิ.ย. 57
2632
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพูนดินยกระดับ
18 มิ.ย. 57
2479
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
17 มิ.ย. 57
2654
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อท่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
17 มิ.ย. 57
2686
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา
17 มิ.ย. 57
2560
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้กับเด็กปฐมวัย
17 มิ.ย. 57
2935
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา จำนวน 6 โครงการ
16 มิ.ย. 57
2650
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
16 มิ.ย. 57
2713
  อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้ออาหารเสริม
16 มิ.ย. 57
2631
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
16 มิ.ย. 57
2826
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
16 มิ.ย. 57
2588
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนสุขภาพ
16 มิ.ย. 57
2388
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม
16 มิ.ย. 57
2180
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อชุดติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
16 มิ.ย. 57
2269
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
16 มิ.ย. 57
2150
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานกีฬา
16 มิ.ย. 57
2268