Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 มิ.ย. 57
2436
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
5 มิ.ย. 57
2210
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนน จำนวน 13 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
5 มิ.ย. 57
2402
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาโครงการ จำนวน 4 โครงการ
5 มิ.ย. 57
2404
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5 มิ.ย. 57
2194
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
5 มิ.ย. 57
2212
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
5 มิ.ย. 57
2207
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3 มิ.ย. 57
2480
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปา จำนวน 5 โครงการ
3 มิ.ย. 57
2780
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
3 มิ.ย. 57
2461
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประกาศยกเลืกจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
3 มิ.ย. 57
2508
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3 มิ.ย. 57
2337
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
3 มิ.ย. 57
2181
  ประกาศ อบต.วังซ่าน โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
3 มิ.ย. 57
2273
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
3 มิ.ย. 57
2076
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
3 มิ.ย. 57
2140
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
30 พ.ค. 57
2769
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พ.ค. 57
2646
  อบต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
30 พ.ค. 57
5434
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
30 พ.ค. 57
2670