Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
12 มิ.ย. 57
2937
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อเมนประปา จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 57
2887
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนน
12 มิ.ย. 57
2799
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
12 มิ.ย. 57
2869
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
12 มิ.ย. 57
2523
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2864
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
11 มิ.ย. 57
2697
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง
11 มิ.ย. 57
2757
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2775
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
11 มิ.ย. 57
2720
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2440
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
11 มิ.ย. 57
2491
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ประดับ ปูหญ้า
11 มิ.ย. 57
2319
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 มิ.ย. 57
2401
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2699
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และหินคลุก
10 มิ.ย. 57
2671
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
10 มิ.ย. 57
2694
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคจ้างจำนวน 2 โครงการ
10 มิ.ย. 57
2681
  ประกาศ อบต.พนมรอก ยกเลิกโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปา
10 มิ.ย. 57
2488
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 มิ.ย. 57
2296