Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
26 พ.ค. 57
2371
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
26 พ.ค. 57
2395
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ
26 พ.ค. 57
2151
  อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้ออุปกรณืกีฬาหมู่บ้าน
26 พ.ค. 57
2163
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
26 พ.ค. 57
2169
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ
26 พ.ค. 57
2185
  ประกาศ อบต.วังม้า เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ค. 57
2168
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการลงดินลูกรัง จำนวน 5 โครงการ
26 พ.ค. 57
2231
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
26 พ.ค. 57
2098
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
26 พ.ค. 57
2201
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ
22 พ.ค. 57
2417
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
22 พ.ค. 57
2464
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว
22 พ.ค. 57
2300
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
22 พ.ค. 57
2446
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
22 พ.ค. 57
2208
  ประกาศ อบต.พนมเศษ โครงการก่อสร้างรั้ว
22 พ.ค. 57
2277
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กองการประปา
21 พ.ค. 57
2494
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ
21 พ.ค. 57
2403
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
21 พ.ค. 57
2502
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ราคากลางรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
21 พ.ค. 57
2451