Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30 พ.ค. 57
2770
  อบต.เก้าเลี้ยว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
30 พ.ค. 57
5562
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
30 พ.ค. 57
2807
  ประกาศ อบต. วัดไทรย์ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
30 พ.ค. 57
2530
  อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
30 พ.ค. 57
2354
  อบต.หนองกระโดน สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
30 พ.ค. 57
2328
  ประกาศ อบต.หนองกรดเมืองฯ สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
30 พ.ค. 57
2397
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
30 พ.ค. 57
2482
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
30 พ.ค. 57
2414
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา
30 พ.ค. 57
2354
  อบต.แม่เปิน สอบราคาโครงการจำนวน 4 โครงการ
30 พ.ค. 57
2255
  ประกาศ อบต.เขาดิน โครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
30 พ.ค. 57
2336
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
30 พ.ค. 57
2329
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
29 พ.ค. 57
2638
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างระบบประปา
29 พ.ค. 57
2690
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
29 พ.ค. 57
2660
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
29 พ.ค. 57
2603
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างโครงการงานขุดเหมืองส่งน้ำ
29 พ.ค. 57
2628
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อท่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
29 พ.ค. 57
2228
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
29 พ.ค. 57
2252