Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
12 พ.ค. 57
2185
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ
12 พ.ค. 57
2325
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำเต้นท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 หลัง
12 พ.ค. 57
2252
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล
7 พ.ค. 57
2571
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ
7 พ.ค. 57
2558
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล
7 พ.ค. 57
2631
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
7 พ.ค. 57
2486
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 10 โครงการ
7 พ.ค. 57
2365
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาโครงการลงลูกลังซ่อมแซมถนน
7 พ.ค. 57
2382
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 57
2202
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
7 พ.ค. 57
2326
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
7 พ.ค. 57
2345
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน
7 พ.ค. 57
2339
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 พ.ค. 57
2261
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 57
2611
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย รับคัดเลือกพนักงานอบต.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
6 พ.ค. 57
2542
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 14 โครงการ
6 พ.ค. 57
2747
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
6 พ.ค. 57
2429
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 57
2415
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 พ.ค. 57
2735