Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
7 พ.ค. 57
2392
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
7 พ.ค. 57
2401
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน
7 พ.ค. 57
2395
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 พ.ค. 57
2317
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 57
2675
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย รับคัดเลือกพนักงานอบต.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
6 พ.ค. 57
2612
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 14 โครงการ
6 พ.ค. 57
2821
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาโครงการจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
6 พ.ค. 57
2495
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
6 พ.ค. 57
2502
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 พ.ค. 57
2799
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อโคมไฟถนน
2 พ.ค. 57
2695
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 57
2501
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออกสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
2 พ.ค. 57
2590
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 57
2416
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 4 โครงการ
2 พ.ค. 57
2445
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 57
2343
  ประกาศ อบต.ลาดยาว จ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
2 พ.ค. 57
2291
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
2 พ.ค. 57
2413
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ
30 เม.ย. 57
2647
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
30 เม.ย. 57
2514