Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
11 เม.ย. 57
2783
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
11 เม.ย. 57
2477
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
11 เม.ย. 57
2219
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
11 เม.ย. 57
2255
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 เม.ย. 57
2258
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
10 เม.ย. 57
2656
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาโครงการจำนวน 3 โครงการ
10 เม.ย. 57
2611
  ประกาศ ทต.ไพศาลี แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
10 เม.ย. 57
2564
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
10 เม.ย. 57
2731
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพับพร้อมกระเช้าและที่คีบ
10 เม.ย. 57
2654
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง
8 เม.ย. 57
2644
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลงลูกรังถนน
8 เม.ย. 57
2742
  อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
8 เม.ย. 57
2657
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง
8 เม.ย. 57
2561
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
8 เม.ย. 57
2630
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
4 เม.ย. 57
2856
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาธงชาติ
4 เม.ย. 57
2865
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
4 เม.ย. 57
2851
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
4 เม.ย. 57
2850
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
3 เม.ย. 57
2579