Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย
3 เม.ย. 57
2554
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด จำนวน 2 โครงการ
3 เม.ย. 57
2516
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ
3 เม.ย. 57
2519
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3 เม.ย. 57
2414
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
3 เม.ย. 57
2190
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
1 เม.ย. 57
2551
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1 เม.ย. 57
2413
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ จำนวน 3 โครงการ
1 เม.ย. 57
2468
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคางานจ้าง จำนวน 9 โครงการ
1 เม.ย. 57
2503
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
1 เม.ย. 57
2520
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
31 มี.ค. 57
2502
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
31 มี.ค. 57
2635
  ประกาศ อบต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 มี.ค. 57
2567
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
31 มี.ค. 57
2590
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)
31 มี.ค. 57
2599
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
31 มี.ค. 57
2380
  ประกาศ อบต.พระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก
31 มี.ค. 57
2314
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
31 มี.ค. 57
2233
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบ 6 ล้อพร้อมติดตั้งกระเช้า
31 มี.ค. 57
2224
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
31 มี.ค. 57
2218