Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวน 1 โครงการ
22 เม.ย. 57
2726
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล.
22 เม.ย. 57
2608
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 15 โครงการ
18 เม.ย. 57
2705
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคาร
18 เม.ย. 57
2789
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
18 เม.ย. 57
2910
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 11 โครงการ
18 เม.ย. 57
2642
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
18 เม.ย. 57
2500
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพับพร้อมกระเช้าและที่คีบ
18 เม.ย. 57
2494
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ผลการสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
11 เม.ย. 57
3180
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาซ่อมแซมอาคาร
11 เม.ย. 57
2967
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
11 เม.ย. 57
2971
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
11 เม.ย. 57
3032
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
11 เม.ย. 57
2633
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
11 เม.ย. 57
2333
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
11 เม.ย. 57
2405
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 เม.ย. 57
2392
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
10 เม.ย. 57
2822
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาโครงการจำนวน 3 โครงการ
10 เม.ย. 57
2831
  ประกาศ ทต.ไพศาลี แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
10 เม.ย. 57
2766
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
10 เม.ย. 57
2930