Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 มี.ค. 57
2785
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนาม
25 มี.ค. 57
2795
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
25 มี.ค. 57
2671
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาจำนวน 8 โครงการ
25 มี.ค. 57
2655
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
25 มี.ค. 57
2373
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
25 มี.ค. 57
2310
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
25 มี.ค. 57
3050
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 มี.ค. 57
2196
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ
25 มี.ค. 57
2270
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
21 มี.ค. 57
2811
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
21 มี.ค. 57
2682
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
21 มี.ค. 57
2698
  ประกาศ อบต.เขาทอง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
21 มี.ค. 57
2593
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
21 มี.ค. 57
2367
  ป่ระกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
21 มี.ค. 57
2298
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2324
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคา จำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2286
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
21 มี.ค. 57
2258
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
21 มี.ค. 57
2232
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
21 มี.ค. 57
2342