Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พนมเศษ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
3 เม.ย. 57
2669
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย
3 เม.ย. 57
2665
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด จำนวน 2 โครงการ
3 เม.ย. 57
2601
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ
3 เม.ย. 57
2608
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3 เม.ย. 57
2500
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
3 เม.ย. 57
2310
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
1 เม.ย. 57
2654
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1 เม.ย. 57
2490
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ จำนวน 3 โครงการ
1 เม.ย. 57
2556
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคางานจ้าง จำนวน 9 โครงการ
1 เม.ย. 57
2591
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
1 เม.ย. 57
2613
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
31 มี.ค. 57
2601
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
31 มี.ค. 57
2719
  ประกาศ อบต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 มี.ค. 57
2689
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
31 มี.ค. 57
2698
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)
31 มี.ค. 57
2718
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
31 มี.ค. 57
2467
  ประกาศ อบต.พระหลวง สอบราคาจ้าง โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก
31 มี.ค. 57
2423
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
31 มี.ค. 57
2360
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประมูลซื้อรถบรรทุกเทท้ายแบบ 6 ล้อพร้อมติดตั้งกระเช้า
31 มี.ค. 57
2331