Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงการงานขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบ่อคู่ (ขยายเขตประปาต่อจาก บ้านเนินกะพี้ - บ้านบ่อคู่) ม.3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
1 ก.พ. 61
179
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางชื่อ + ตำแหน่ง (รักษาราชการแทน จำนวน 4 อัน)
29 ม.ค. 61
211
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ชั้นที่ 2 รวมพื้นที่ 3 ล็อค บนหอชมเมือง เพื่อจำหน่ายอาหารแห้งและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 4
23 ม.ค. 61
249
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลน) จำนวน 1 รายการโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
18 ม.ค. 61
272
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวทางพราราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายบ้านเขาทอง - บ้านธารลำไย หมู่ที่ 4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 61
285
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.6 บ้านเขาสระนางสรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
8 ม.ค. 61
701
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานตากข้าว (ผลผลิตผลทางการเกษตร) ม.4
4 ม.ค. 61
243
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระแก้ว (เทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทางเดินรอบสระแก้วด้านใน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค. 61
266
  ประกาศ อบต.วังบ่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังใหญ่ - บ้านวังไผ่พัฒนาหมู่ที่ 2-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค. 61
193
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 60
386
  ประกาศ อบต.หัวดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมดินและวางท่อ บริเวณข้างหอประชุม ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ธ.ค. 60
316
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ และเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 60
268
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล และเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเจาะจง
20 ธ.ค. 60
240
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหม้อ (ต่อคสล.เติมจากที่ดิน นายมานิตย์ ภาษี ถึงที่นานายสมชาย แก้วแตง) ม. 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
15 ธ.ค. 60
278
  ประกาศ อบต.สระทะเล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารเอนกประสงค์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอาคารเอนกประสงค์ อบต.สระทะเล และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงจอดรถ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 60
258
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ การประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ชั้นที่ 2 รวมพื้นที่ 3 ล็อค บนหอชมเมือ เพื่อจำหน่ายอาหารแห้งและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 4 จำนวน 1 ชุด
15 ธ.ค. 60
249
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
6 ธ.ค. 60
473
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 469 รายการ ด้วยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
6 ธ.ค. 60
584
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 2,3,5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
6 ธ.ค. 60
342
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ วิธีประมูลราคาด้วยวาจา
6 ธ.ค. 60
472