Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบส่งน้ำประปา
21 มี.ค. 57
2422
  ประกาศ อบต.วังซ่าน แก้ไขเพิ่มเติม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด
21 มี.ค. 57
2206
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคซื้อกล้องวงจรปิด
21 มี.ค. 57
2242
  อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
21 มี.ค. 57
2362
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2234
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2185
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
21 มี.ค. 57
2201
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ยกเลิการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
21 มี.ค. 57
2151
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อรถบรรทุก
21 มี.ค. 57
2224
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 11 โครงการ
21 มี.ค. 57
2119
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
21 มี.ค. 57
2222
  ประกาศ อบต.ลาดยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
21 มี.ค. 57
2248
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
19 มี.ค. 57
2707
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2578
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
19 มี.ค. 57
2588
  ประกาศ อบต. ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
19 มี.ค. 57
2380
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2526
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
19 มี.ค. 57
2321
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
19 มี.ค. 57
2401
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ยกเลิกประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ
19 มี.ค. 57
2247