Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2149
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2181
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก
19 มี.ค. 57
2302
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2345
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำประปา
19 มี.ค. 57
2280
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 มี.ค. 57
3245
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
19 มี.ค. 57
2154
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 6 โครงการ
19 มี.ค. 57
2266
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาโครงก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2183
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ
19 มี.ค. 57
2227
  ประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
19 มี.ค. 57
2302
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาซื้อท่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
19 มี.ค. 57
2191
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)
19 มี.ค. 57
2289
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
19 มี.ค. 57
2213
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
19 มี.ค. 57
2256
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง
19 มี.ค. 57
2338
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขยายเวลาการขายซอง/ยื่อนซองสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยูงชนิดหมอก
13 มี.ค. 57
2526
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
13 มี.ค. 57
2292
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
13 มี.ค. 57
2722
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)
10 มี.ค. 57
2630