Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
21 มี.ค. 57
2326
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
21 มี.ค. 57
2435
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบส่งน้ำประปา
21 มี.ค. 57
2518
  ประกาศ อบต.วังซ่าน แก้ไขเพิ่มเติม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด
21 มี.ค. 57
2285
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคซื้อกล้องวงจรปิด
21 มี.ค. 57
2337
  อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
21 มี.ค. 57
2477
  ประกาศ อบต.บางแก้ว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2336
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
21 มี.ค. 57
2317
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
21 มี.ค. 57
2293
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ยกเลิการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
21 มี.ค. 57
2222
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อรถบรรทุก
21 มี.ค. 57
2307
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 11 โครงการ
21 มี.ค. 57
2188
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
21 มี.ค. 57
2304
  ประกาศ อบต.ลาดยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
21 มี.ค. 57
2320
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
19 มี.ค. 57
2819
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2663
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
19 มี.ค. 57
2696
  ประกาศ อบต. ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
19 มี.ค. 57
2467
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2635
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
19 มี.ค. 57
2415