Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาซื้อรถบรรทุก
21 มี.ค. 57
2379
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 11 โครงการ
21 มี.ค. 57
2244
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
21 มี.ค. 57
2357
  ประกาศ อบต.ลาดยาว จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
21 มี.ค. 57
2387
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
19 มี.ค. 57
2901
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2734
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
19 มี.ค. 57
2769
  ประกาศ อบต. ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
19 มี.ค. 57
2528
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2719
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
19 มี.ค. 57
2470
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
19 มี.ค. 57
2578
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ยกเลิกประกาศสอบราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ
19 มี.ค. 57
2417
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2319
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 มี.ค. 57
2345
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก
19 มี.ค. 57
2526
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.
19 มี.ค. 57
2541
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำประปา
19 มี.ค. 57
2434
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
19 มี.ค. 57
3432
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
19 มี.ค. 57
2322
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 6 โครงการ
19 มี.ค. 57
2481