Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตคัดดินป้องกันน้ำท่วม
27 ก.พ. 57
2493
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม
27 ก.พ. 57
2346
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
27 ก.พ. 57
2269
  ประกาศ อบต.บางม่วง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า
27 ก.พ. 57
2195
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2210
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2229
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2245
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง จ้างเหมาถมดินพื้นที่อบต.สร้อยทอง
27 ก.พ. 57
2330
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
27 ก.พ. 57
2197
  ประกาศ อบต.หนองตางู รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
27 ก.พ. 57
2144
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ก.พ. 57
2377
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
25 ก.พ. 57
2409
  ประกาศ อบต.นาขอม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
25 ก.พ. 57
2397
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ
25 ก.พ. 57
2298
  อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.พ. 57
2326
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจัดซื้อครุภัทฑ์การเกษตร
25 ก.พ. 57
2216
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครงการ
25 ก.พ. 57
2305
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อรอดเหลี่ยมระบายน้ำ
25 ก.พ. 57
2262
  ประกาศ อบต.ยางตาล แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งวงจรปิด cctv
25 ก.พ. 57
2245
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์
25 ก.พ. 57
2291