Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
13 มี.ค. 57
2836
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(cctv)
10 มี.ค. 57
2732
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจำนวน 5 โครงการ
10 มี.ค. 57
2764
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
10 มี.ค. 57
2652
  ประกาศ อบต.แม่เล่ยื สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
10 มี.ค. 57
2570
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
10 มี.ค. 57
2507
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10 มี.ค. 57
2232
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้างโครงการจำนวน 9 โครงการ
10 มี.ค. 57
2385
  ประกาศ อบต.เขากะลา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
10 มี.ค. 57
2325
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยูงชนิดหมอกควัน
10 มี.ค. 57
2389
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
4 มี.ค. 57
2614
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำวน 3 โครงการ
4 มี.ค. 57
2689
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนจราจรลูกรัง
4 มี.ค. 57
2473
  ประกาศ อบต.สายลำโพง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)และเรียกสอบราคาจ้างงานก่อสร้างจำนวน 4 โคา
4 มี.ค. 57
2500
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตัก
4 มี.ค. 57
2675
  ประกาศ อบต.ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ
4 มี.ค. 57
2300
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
4 มี.ค. 57
2248
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
4 มี.ค. 57
2335
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
4 มี.ค. 57
2222
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2651