Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อรถยนต์
27 ก.พ. 57
2540
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตคัดดินป้องกันน้ำท่วม
27 ก.พ. 57
2617
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม
27 ก.พ. 57
2477
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
27 ก.พ. 57
2354
  ประกาศ อบต.บางม่วง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า
27 ก.พ. 57
2284
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2301
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)จำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2353
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
27 ก.พ. 57
2361
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง จ้างเหมาถมดินพื้นที่อบต.สร้อยทอง
27 ก.พ. 57
2421
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
27 ก.พ. 57
2291
  ประกาศ อบต.หนองตางู รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
27 ก.พ. 57
2265
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ก.พ. 57
2487
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
25 ก.พ. 57
2519
  ประกาศ อบต.นาขอม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
25 ก.พ. 57
2505
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ
25 ก.พ. 57
2401
  อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 ก.พ. 57
2434
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจัดซื้อครุภัทฑ์การเกษตร
25 ก.พ. 57
2302
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครงการ
25 ก.พ. 57
2409
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อรอดเหลี่ยมระบายน้ำ
25 ก.พ. 57
2356
  ประกาศ อบต.ยางตาล แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งวงจรปิด cctv
25 ก.พ. 57
2350