Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า
17 ก.พ. 57
2276
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ
17 ก.พ. 57
2208
  ประกาศ อบต.หนองกรด บรรพตฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
17 ก.พ. 57
2329
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเมนระบบท่อจ่ายน้ำประปา
17 ก.พ. 57
2226
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
17 ก.พ. 57
2311
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
13 ก.พ. 57
2515
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก
12 ก.พ. 57
2622
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 ก.พ. 57
2651
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
12 ก.พ. 57
2429
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 13 โครงการ
11 ก.พ. 57
2286
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งวงจรปิด cctv
11 ก.พ. 57
2339
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์
11 ก.พ. 57
2262
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
11 ก.พ. 57
2277
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
11 ก.พ. 57
2306
  ประกาศ อบต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
10 ก.พ. 57
2453
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ
10 ก.พ. 57
2468
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)
10 ก.พ. 57
2437
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
10 ก.พ. 57
2372
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ โครงการประมูลซื้อครุำภัณฑ์ดับเพลิง
10 ก.พ. 57
2389
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายถนนลูกรัง
10 ก.พ. 57
2341