Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายถนนลูกรัง
10 ก.พ. 57
2344
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ
10 ก.พ. 57
2210
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
10 ก.พ. 57
2444
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กู้ชีพ
10 ก.พ. 57
2236
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยกระบอก
10 ก.พ. 57
2204
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
10 ก.พ. 57
2197
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ก.พ. 57
2580
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
4 ก.พ. 57
2428
  ประกาศ อบต.อ่างทอง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
4 ก.พ. 57
2362
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาครุำภัณฑ์เครื่องเสียงพร้อมไมค์สำหรับห้องประชุม
3 ก.พ. 57
2400
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด
3 ก.พ. 57
2478
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
3 ก.พ. 57
2348
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 15 รายการ
3 ก.พ. 57
2294
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
3 ก.พ. 57
2170
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อหินคลุกเพิ่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล
3 ก.พ. 57
2248
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
3 ก.พ. 57
2184
  ประกาศ อบต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
3 ก.พ. 57
2203
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ก.พ. 57
2264
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
3 ก.พ. 57
2182
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
3 ก.พ. 57
2282