Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ
12 ก.พ. 57
2620
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 13 โครงการ
11 ก.พ. 57
2474
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งวงจรปิด cctv
11 ก.พ. 57
2508
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์
11 ก.พ. 57
2396
  ประกาศ อบต.พนมเศษ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
11 ก.พ. 57
2403
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
11 ก.พ. 57
2490
  ประกาศ อบต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
10 ก.พ. 57
2652
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ
10 ก.พ. 57
2620
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)
10 ก.พ. 57
2612
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
10 ก.พ. 57
2510
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ โครงการประมูลซื้อครุำภัณฑ์ดับเพลิง
10 ก.พ. 57
2545
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาขยายถนนลูกรัง
10 ก.พ. 57
2464
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ
10 ก.พ. 57
2359
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
10 ก.พ. 57
2662
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กู้ชีพ
10 ก.พ. 57
2364
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองห้วยกระบอก
10 ก.พ. 57
2329
  ประกาศ ทต.ทับกฤช สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
10 ก.พ. 57
2338
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ก.พ. 57
2731
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ
4 ก.พ. 57
2639
  ประกาศ อบต.อ่างทอง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
4 ก.พ. 57
2522