Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาโครงการก่อสร้าง
24 ม.ค. 57
2535
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง
23 ม.ค. 57
2609
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
23 ม.ค. 57
2677
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อยางแิอสฟัลท์
23 ม.ค. 57
2577
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อโคมไฟถนน
23 ม.ค. 57
2669
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์
23 ม.ค. 57
2749
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องประชุม
23 ม.ค. 57
2446
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
23 ม.ค. 57
2208
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
23 ม.ค. 57
2304
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
23 ม.ค. 57
2370
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
23 ม.ค. 57
2287
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
23 ม.ค. 57
2292
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมถนน
23 ม.ค. 57
2320
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาก่อสร้าง
23 ม.ค. 57
2377
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องประชุม
21 ม.ค. 57
2348
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
21 ม.ค. 57
2361
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาเหมายานพาหนะ
21 ม.ค. 57
2400
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
21 ม.ค. 57
2321
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนวัด
21 ม.ค. 57
2323
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาซื้อวัสดุประปา
21 ม.ค. 57
2329