Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
23 ม.ค. 57
2342
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
23 ม.ค. 57
2352
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมถนน
23 ม.ค. 57
2383
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาก่อสร้าง
23 ม.ค. 57
2437
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงห้องประชุม
21 ม.ค. 57
2384
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
21 ม.ค. 57
2404
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาเหมายานพาหนะ
21 ม.ค. 57
2450
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
21 ม.ค. 57
2366
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนวัด
21 ม.ค. 57
2366
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาซื้อวัสดุประปา
21 ม.ค. 57
2390
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
20 ม.ค. 57
2486
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลราคาจัดหาผู้รับสัมปทานการฆ่าสัตว์
20 ม.ค. 57
2620
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างโครงการ 2 โครงการ
20 ม.ค. 57
2453
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ
20 ม.ค. 57
2382
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
20 ม.ค. 57
2526
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 4 จุด
20 ม.ค. 57
2474
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
16 ม.ค. 57
2859
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
16 ม.ค. 57
2819
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ
16 ม.ค. 57
2865
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
15 ม.ค. 57
2757